Eva Air

B 747-400 B-16411 im Anflug auf LAX

Eva Air