Daihatsu Moke

Barbados 2006 - In den barbadischen Nationalfarben blau und gelb.

Daihatsu Moke